คำศัพท์ : jerry

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jerry (เจ-ริ)

หม้อปัสสาวะ ทหารเยอรมัน