คำศัพท์ : jerky

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jerky (เจอ-คิ)

พูดอย่างตะกุกตะกัก เสือก

(หยุด) กึก