คำศัพท์ : jerk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jerk (เจิค)

พูดอย่างตะกุกตะกัก เสือก

(หยุด) กึก