คำศัพท์ : jemmy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jemmy (เจม-มิ)

งัดแงะ