คำศัพท์ : jelly

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jelly (เจล-ลิ)

วุ้นฝรั่ง