คำศัพท์ : jeer

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jeer (เจีย)

เยาะเย้ย