คำศัพท์ : jeans

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jeans (จีนส)

กางเกงกันเปื้อน