คำศัพท์ : jean

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jean (จีน)

ผ้าฝ้ายจีน