คำศัพท์ : jazzy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jazzy (แจส-สิ)

บาดตา