คำศัพท์ : jazz

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jazz (แจ็ส)

บาดตา เล่นดนตรีแจ็ส