คำศัพท์ : jay

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jay (เจ)

คนโง่