คำศัพท์ : jaw

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jaw (จอ)

ก้ามสำหรับใช้หนีบสิ่งใด ๆ ขากรรไกรข้างหนึ่ง

ปากเสือปากหมี