คำศัพท์ : jar

(ถูกค้นหาทั้งหมด 116 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jar (จา)

ชนโครม ส่งเสียงโครกคราก

โหล