คำศัพท์ : jambu

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jambu (แจม-บุ)

ลูกหว้า