คำศัพท์ : jamb

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jamb (แจ็ม)

เสาสองข้างประตู