คำศัพท์ : jam

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jam (แจ็ม)

การเลี้ยง ผลไม้กวน

ติด

ดัน

อุด