คำศัพท์ : jail

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jail (เจล)

จำคุก