คำศัพท์ : jaggy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jaggy (แจก-กิ)

เป็นฟัน