คำศัพท์ : jaded

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jaded (เจด-อิด)

มึนตึง