คำศัพท์ : jade

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jade (เจด)

หญิงเจ้าชู้ ม้าที่อ่อนเพลีย

หยก