คำศัพท์ : jab

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
jab (แจ็บ)

แทง