คำศัพท์ : its

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
its (อิทซ)

ของมัน