คำศัพท์ : itch

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
itch (อิช)

โรคหิด คันมือ

กระหาย