คำศัพท์ : isle

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
isle (ไอล)

เกาะ