คำศัพท์ : is

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
is (อิส)

เป็น