คำศัพท์ : iron

(ถูกค้นหาทั้งหมด 72 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
iron (ไอ-เอิน)

แข็งเสมือนเหล็ก ปราบให้เรียบ

เตารีด

โซ่ตรวน