คำศัพท์ : irk

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
irk (เอิค)

ทำให้เอือม