คำศัพท์ : iris

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
iris (ไอ-ริซ)

เทพธิดาแห่งรุ้ง ม่านตา

ดอกไอ-ริซ