คำศัพท์ : iota

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
iota (ไอโอ-ทะ)

ขี้เล็บมือ