คำศัพท์ : ion

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ion (ไอ-อ็อน)

ละอองวัตถุที่เข้าจับขั้วไฟฟ้า ไอ-อ็อน