คำศัพท์ : inure

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inure (อินยูร-)

ทำให้เคยชิน