คำศัพท์ : inset

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inset (อีน-เซ็ท)

หน้าปลีกที่สอดในหนังสือ ภาพเล็กๆ ที่อยู่ในกรอบภาพใหญ่ๆ