คำศัพท์ : inlet

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inlet (อีน-เล็ท)

อ่าวเล็กๆ ทางเข้า

สิ่งใดๆ ที่สอดเข้าไป