คำศัพท์ : ingot

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ingot (อีง-ก็อท)

แท่งโลหะ