คำศัพท์ : infer

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
infer (อินเฟอ-)

แสดงว่า