คำศัพท์ : inert

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inert (อิเนิท-)

เงื่องหงอย ไม่ประกอบกับวัตถุอื่น

ไม่มีกำลังที่จะเคลื่อนไหว