คำศัพท์ : inept

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
inept (อิเนพท-)

ไม่เหมาะ