คำศัพท์ : index

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
index (อีน-เด็คซ)

เข็มชี้ เลขชี้เพื่อแสดงสิ่งใดๆ

นิ้วชี้

บรรจุเข้าในสารบาญ