คำศัพท์ : incur

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
incur (อินเคอ-)

มี(โทษ)