คำศัพท์ : imply

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imply (อิมไพล-)

นัย