คำศัพท์ : imbue

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imbue (อิมบยู-)

ทำให้ซาบซึ้ง แช่