คำศัพท์ : imbed

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imbed (อิมเบด-)

ตรึง