คำศัพท์ : imaum

(ถูกค้นหาทั้งหมด 45 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imaum (อิมาม-)

อิหมั่ม