คำศัพท์ : imam

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
imam (อิมาม-)

อิหมั่ม