คำศัพท์ : image

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
image (อีม-อิจ)

รูปจำลอง