คำศัพท์ : ill

(ถูกค้นหาทั้งหมด 122 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ill (อิล)

ไม่เหมาะ ยากที่จะ (บริจาค) ได้

ใจร้าย

โรคร้าย

เป็นที่เสียหาย