ilk หมายถึง อันเดียวกัน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ ilk แปลว่า อันเดียวกัน หมายถึง อันเดียวกัน ilk อ่านว่า (อิลค)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ilk (อิลค)

อันเดียวกัน