คำศัพท์ : ile

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ile (ไอล)

มีลักษณะ (เช่นนั้นเช่นนี้) มีลักษณะ (เช่นนั้นเช่นนี้)