คำศัพท์ : iglu

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
iglu (อีก-ลู)

กระท่อมน้ำแข็ง