คำศัพท์ : igloo

(ถูกค้นหาทั้งหมด 117 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
igloo (อีก-ลู)

กระท่อมน้ำแข็ง